สรุป ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงเรียนในเขตคุณภาพ ปี 2561
ที่
โรงเรียน
เขตคุณภาพ
จำนวนนักเรียน
จำนวนคอม
จำนวนแทบเลต
1.
เขตคุณภาพ
ข้อมูลที่ 1 ถึง 0 จากทั้งหมด 0 ข้อมูล

โรงเรียนที่แจ้งปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมดในเขต สพป.ฉช.2
id
รหัส
โรงเรียน
ประเภท
เขตคุณภาพ
 
ไม่พบรายงานการแจ้งสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้ในขณะนี้ครับ...